Elgokse sett på tur inn til Annarjokka

Kaffebål ved lavvoen i Annarjokka

10 tagger skutt av undertegnede i Annarjoka på Lokking

Sliten jeger tar seg en velfortjent pust i bakken. Det er store avstander i Annarjokka

Kvikk etter et flott losarbeid på 13 takkeren (som forøvrig veide 340 kg)

Jaktlaget samlet med 13 og 19 taggere. (340 og 333 kg)

Elgen sto høyt i fjellet.

Kvikk 8 uker

Høneblund ?

Jaktprøve i Børselv

Var på isfiske da elgen kom forbi.

Snakk om å sitte i klemma

Her holder vi på og arrangerer ei talje for å få heist stakkaren opp av bergklipa

Her viser været seg fra sin beste side på isfisketur til Gunnarkilen

Kjell i kjent positur.

"Garm" til Jan Håvar i utstillingsringen

"Changi" til Margrethe Krane får sjekket tannstellet av dommer John Smedbakken.

Her legges slagplan, og GPS`n sjekkes før vi legger ut på "viddene"

Her er vi klar for å sende utstyr inn i området.

Nå begynner vi å kom i orden i leiren. "Kjøkkenteltet" er satt opp.

Første morra i jakta, så kun noen meter framfor oss. (10 - 15 m ) Halve dagen gikk med til å vente på at det skulle letne igjen.

Elgfall, og stor glede i laget

Her er det "grov" rengjøring av hodet til oksen. (Som forøvrig kom på lokking)

Så fikk vi snø. 15 - 20 cm.

Flott vintervær

Utsikt mot Øst

Karo og oksen

Parter og hengt opp i ei av de største buskene i rimelig nærhet.

Samme elgen

Kaffekok undr ei stor gammelfuru v elva Annarjokka

Ettermiddag. Siste rest av sola i tretoppene.

Elglos. Det står ei elgku inne i krattet ca midt på bildet, men håpløst å se/skyt pga den tette vegetasjon.

Torbjørn - kjell - Hans og Odd har fått oksen fra til vei. Kalven i bakgrunnen.

Odd - Torbjørn - Kjell og Hans

To enslige kalver som har gått alene stort sett hele sommeren.

Siste elgen på kvota, ei lita ku.

13 tagger skutt for Kvikk i flott los. Slaktevekt 343 kg.

Olli som hvalp, ser elg på litt avstand. Men finner det tryggest sammen med oss.

Kaffebål på Hamarøya v Sjuendevatn.

Stine på isfiske

Bård Olav og Svein vommer kalven. Kvikk dro etter Oksen og Kua

Elgheia`s Sir Kvikk er egentlig løshund, men blir innimellom også brukt til bandhund, slik som her på Molla. Her er dyra 250 m unna, og Kvikk viser tydelig at han har full kontroll.

Havørn på Holand

Olli og Kvikk på Hoven

Olli og Kvikk ved Kongsvannet

Fra defileringen under NM Løshund 14 og 15.10.2010 i Østerdalen. På bildet ser dere Helen Hartviksen med Eiterdalen`s Korsa

Troms Elghundklubb sin repr. Ole Agnar Nordmo med Nordmolia`s Labben

Denne kviga var heldig og ble oppdaget. Trasig å måtte gå rundt med slike klauver

Klauene var så lange at belastningen på "ankel" leddet var enorm.

Her er Geir og kviga rett etter at den måtte bøte med livet

Hei
Legger ut noen bilder fra diverse album.  Bildene er fra Jakt og jaktprøver, samt andre ting vi har vært, og er med på.